Xestión do estrés no emprendemento

Responsabilidade, obectivos, imprevistos, frustración, dificultades, adversidades e moita moita presión forman parte habitual do proceso de emprendemento. Cómo xestionar todo isto a nivel emocional e mental pode marcar a diferencia para acadar mellores resultados á hora de emprender.Compartiremos cal é o funcionamento do estrés, cómo se dispara e por qué nos resulta difícil saír deste estado con rapidez. Aprenderemos unha práctica sinxela para desactivar este mecanismo de defensa, recuperar a calma e ser así capaces de afrontar os retos con máis claridade e centramento.

Espazo A Proa
Rúa Hedras 2, O Milladoiro (Map)
Responsabilidade, obectivos, imprevistos, frustración, dificultades, adversidades e moita moita presión forman parte habitual do proceso de emprendemento. Cómo xestionar todo isto a nivel emocional e mental pode marcar a diferencia para acadar mellores resultados á hora de emprender.
Compartiremos cal é o funcionamento do estrés, cómo se dispara e por qué nos resulta difícil saír deste estado con rapidez. Aprenderemos unha práctica sinxela para desactivar este mecanismo de defensa, recuperar a calma e ser así capaces de afrontar os retos con máis claridade e centramento.